linggo ng palaspas

linggo ng palaspas
simula ng semana santa,
banal na linggo
magsimba

mg sundalo ng pagsalubong
kay Hesus sa Herusalem
Halleluia ang para sa kanya
nasaan, nawawala

palaspas na, maaga pa lamang
handa na ang mga namamalaspas
ang entablado ng palaspasan
at ang mga mandirigmang tagapalaspas

sa hudyat ng misang nagwakas
ang lahat ay nagsisipaghanda
tangan ang mga sandatang palaspas
sariwa’t banal
hanggang sa magsimula ang banal na giyera

ang digmaan ng palaspas,
walang kupas
walang habas
mga brasong nagsisikaripas
sa pagkaway, iwagayway
walang humpay
mga palaspas na binibigyang buhay
aliwin sa pagsalubong
ligaya ang paanyaya

pagbati
ng mga nangasabit na taba
sabay kaway
wagay-wagayway
digmaan na

mga balasubas na palaspas
maryoong may danagal
mayroong mapagmataas
nasasalamin ang kapitas
sa mga brasong nakataas
mga kilikiling nangangatas

magbigay-pugay
mga kaluluwang butas
sabay kaway
sa nagdaraang pantas
digmaan na

patayan sa pagpupugay
pagsahod ng biyayang ulan
agua bendita at kapatwaran
isinasaboy unti-unti

sa mga masigabong palasapas
nananabik sa halik ng tubig
na nagakapagpapalaya
mga paspas at uhaw, ngunit hitik
sa pananampalataya

[When I was a kid, we always kinda liked the Holy Week. Aside from some time off from school, we got to participate in the palm-waving frenzy that was Palm Sunday. My mother would give us a palm frond each, beautifully crafted little whips, to wave in the middle of mass. The frenzy would last about ten minutes or so, and me and my brothers would always compare whose palm got most wet. Our arms would be totally limp after that.
It was not just Palm Sunday. It was war.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s