wat is lab? etymological blabber

love (n.)
O.E. lufu “love, affection, friendliness,” from P.Gmc. *lubo (cf. O.Fris. liaf, Ger. lieb, Goth. liufs “dear, beloved;” not found elsewhere as a noun, except O.H.G. luba, Ger. Liebe), from PIE *leubh- “to care, desire, love” (cf. L. lubet, later libet “pleases;” Skt. lubhyati “desires;” O.C.S. l’ubu “dear, beloved;” Lith. liaupse “song of praise”).
-halaw din sa salitang sanskrit na “lubhyati” may kinalman ba sa salitang “lubha” na madalas nating inihahabi sa karamdaman o sakit?
Meaning “a beloved person” is from c.1225. -taong pinakamamahal.
The sense “no score” (in tennis, etc.) is 1742, from the notion of “playing for love,” i.e. “for nothing” (1678). –tunay na pagmamahal na walang kapalit. “no score” sa salitng kalye ay walang sex, walang dyug-dyug, walang jer-jer. tag-tuyot. patunay lamang ang pagmamahal ay hindi ibinununga ng sex.
Love-letter is attested from c.1240; –panahon ng french revolution, kung saan walang panahon ang mga taong makipag-usalan ng mag matatamis na salita dahil sila ay nasa gitna ng giyera. lalong nagpauso ng koreo noong panahong iyon na sa ngayon ay may kahalintulad na: luv-text.
love-song from c.1310. To be in love with (someone) is from 1508. –problema: “in love” ang pagibig ba ay isang state? isang lugar? is it the same thing as your “happy place”? ibig sabihin, pwede ka ring ma-“lost” sa pag-ibig; malaigaw; madapa at siyemper, hindi na makabalik pa mula doon.
Love life “one’s collective amorous activities” is from 1919, originally a term in psychological jargon. Phrase make love is attested from 1580 in the sense “pay amorous attention to;” as a euphemism for “have sex,” it is attested from c.1950. –koleksyon ng mga mapagmahal na gawain, na sana e ginagawa ninyo sa isa’t isa at hindi sa ibang tao. kabilang ang sex.
Love child “child born out of wedlock,” first attested 1805, from earlier love brat (17c.). –“brat” bilang isang taong “spoiled” o laki sa layaw. napapariwara ang nakukuha ang lahat ng layaw sa pag-ibig, mga taong bumubigay sa bigay-hilig. nabubuntais ng maaga: ergo.
Lovesick is attested from 1530; lovelorn from 1634. –sa mga parehong panahon pumutok ang mga sakit na malaria at smallpox na pumatay sa maraming tao sa buong mundo dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol dito. ganoon din sa pag-ibig. bawal mahalin ang taong hindi kilala: nakamamatay.
Phrase for love or money “for anything” is attested from 1590. To fall in love is attested from 1423. –panahong puno ng paghihirap, na maging ang pagmamahal ay maituturing na isang pabigat sa damdamin. na ang lakas ng iyong pagbagsak ay ididikta lamang sa laki ng iyong pusong nagmamahal.
The phrase no love lost (between two people) is ambiguous and was used 17c. in ref. to two who love each other well (c.1640) as well as two who have no love for each other (1622). –walang pag-ibig na mawawala. pwede sa dalawang taong talagang lubos na nagmamahal at hindi mababawasan ang pagmamahal na nararamdaman nila sa isa’t isa; maging sa dalawang taong walang narramadamn para sa isa’t isa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s